with Nkosinathi Biko at the Biko Centre in Ginsberg, SA (2014)

IMG_2940


© Lewis R. Gordon