with Eusebius Mckaiser in Grahamstown, SA, (2014)

IMG_2931


© Lewis R. Gordon